System

Business Intelligence

Jako zespół specjalistów zapewniamy pełne wsparcie w obszarze hurtowni danych (HD) oraz systemów klasy Business Intelligence (BI). Zależnie od potrzeby Klienta możemy uczestniczyć w projekcie na etapach opracowania koncepcji, projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania systemu.

 

W projektach HD/BI koncentrujemy się na:

  • dostarczaniu rozwiązań, które wspierają naszych Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych i operacyjnych oraz poprawiają efektywność pracy z gromadzonymi danymi,

  • analizowaniu potrzeb Klienta i użytkowników: definiujemy wymagania w zakresie raportów, analiz w celu przekształcenia danych w użyteczną wiedzę biznesową,

  • projektowaniu i wdrażaniu BI z uwzględnieniem wydajnych i elastycznych mechanizmów pobierania, przekształcania oraz czyszczenia gromadzonych danych,

  • projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań BI opartych na HD, z zapewnieniem szybkich, wygodnych, wielowymiarowych analiz danych oraz mechanizmów prognozowania,

  • utrzymaniu i serwisie HD/BI, m.in.: monitorowaniu i administrowaniu środowiskiem, optymalizacji wydajności, zarządzaniu jakością danych,

  • dostarczaniu usług szkoleniowych, doradczych oraz audytach obszarów HD/BI.

 

Kontakt :

Jana Nowaka Jeziorańskiego 8/99

03-984 Warszawa

Mobile:+48/604 495 905